Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a Flora Juhász Kft Telephelye: 2336 Dunavarsány, Barátság utca 1. mint szolgáltató (“továbbiakban Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.


Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján
(kertiwebaruhaz.hu) és aldomainjen történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:
kertiwebaruhaz.hu/felhasznalasi-feltetelek/

Mielőtt leadja rendelését a webáruházban kiválasztott termékre vagy termékekre, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakban rögzített tudnivalókat.

A Flora Juhász Kft. a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatását.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Flora Juhász Kft

Telephelyei: 2336 Dunavarsány, Barátság u. 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kertiaruda@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 13-09-151376

Adószáma: 23581360-2-13

Telefonszáma: +36703121294

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely-szolgáltató: Ethernetserves.com

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletek

2.1 A Flora Juhász Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Felhasználó jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

2.2 A jelen ÁSZF személyi hatálya a Szolgáltatóra, a Látogatóra és Vásárlóra (együttesen Felhasználóra) terjed ki.

2.3 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, valamint a Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („ új Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.4 A jelen Szabályzat 2016. július 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot, melynek hatályba lépése előtt Szolgáltató 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszik.

2.5 A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás (pl Vásárlás folyamatának leírása, Fizetési és szállítási feltételek stb), valamint az egyéb dokumentumok (pl: Adatkezelési tájékoztató stb) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra. Felhasználók a webáruház használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a webáruház használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.6 Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalára, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

2.5 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldallal kapcsolatosan annak bármely részletének és azon megjelenő tartalmának, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármelyik részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.6 Nem regisztrált igénybe vevőre (Látogató) a Szerződés rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Webáruház keretében történő aktivitására a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) rendelkezést alkalmaz.

2.7 Amennyiben a Vásárló, illetve a Látogató (együttesen Felhasználó) a Webáruház bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a Szerződési Feltételeket.

2.8 A Felhasználó a Szerződési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltató a jelen ÁSZF bevezető részében a Ptk. 6:78. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

2.9 A Webáruház szolgáltatásával (felhasználónév, jelszó, regisztráció, vásárlási folyamat) során felmerült problémák a kertiaruda@gmail.com címre küldött levélben jelezhetők.

[collapse]

3. EGYES SZOLGÁLTATÁSOK

A regisztrációhoz nem kötött szolgáltatások mind a Látogatók, mind a Vásárlók számára elérhetőek.

Keresés: A szolgáltatás keretén belül termékek szabadon kereshetők az oldal tetején található keresőmező használatával.

Hírlevél, értesítők: A kertiwebaruhaz.hu rendszeresen küld hírleveleket és értesítőket (Értesítő a kosárban lévő termékekről, Értesítő a megnézett kategóriákban lévő termékekről) emailben a feliratkozott Felhasználók számára. Hírlevél és értesítő feliratkozására a regisztráció során, és azt követően is lehetőség van. A Látogatók a hírlevélről a hírlevél alján található linkre kattintásával tudnak leiratkozni, az értesítőkről pedig az értesítő alján található linkre kattintásával. A Vásárlók a vásárlói profil Személyes információim menüpontjában is leiratkozhatnak a hírlevélről és értesítőkről. A hírlevélben és értesítőkben szereplő ajánlatok csak a készlet erejéig érvényesek.

A regisztrációhoz kötött egyes szolgáltatások a vásárlói profilba történő belépést követően érhetőek el a Vásárló számára. Belépni csak érvényes e-mail címmel és jelszóval lehet az oldal tetején található Bejelentkezés menüpontra kattintva.

4. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

4.1 A Szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehető igénybe.

A Szolgáltatás regisztrált igénybevevője, azaz Vásárló lehet:

a) cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy;

b) 14. életévét betöltött kiskorú, aki a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik;

c) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, mely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére

4.2 A regisztráció a regisztrációs adatlap pontos és valós adatokkal történő, hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e-mail címet ad meg, amellyel regisztráció már létezik, úgy a regisztráció újra kezdődik addig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció megtörténtéről a megadott e-mail címre elektronikus levélben értesítést küldünk.

4.3 A Vásárló a webáruházban történő vásárlás során köteles saját valós adatait megadni. Amennyiben a vásárlás során más személyhez köthető adatokat ad meg, a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Vásárló más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait

4.4 A regisztrációt követően létrejövő vásárlói profil a Vásárló Webáruházában történő eligazodását, valamint oldalaktivitásáról történő saját tájékozódását segíti. A vásárlói profil a Belépés menüpontra kattintva, az azonosító adatok (email cím, jelszó) megadásával érhető el.

4.5 A Szerződési Feltételek Felhasználó által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

4.6 A Vásárló a webáruházban történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, hogy az adatkezelésekhez hozzájárul.

4.7 A Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek pontos megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a megadott adatok valódisága megkérdőjelezhető vagy értelmezhetetlen és a Vásárló ezek alapján nem elérhető, akkor az üzemeltető jogosult a Vásárló hozzáférését korlátozni, regisztrációját törölni és ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősíteni.

4.8 A Vásárló mindenkor köteles adataiban történő változásokat vásárlói profiljában rögzíteni. A regisztráció során megadott e-mail cím megváltoztatása csak az Elérhetőségek menüpont alatt található e-mail címen vagy telefonon kezdeményezhető.

4.9 A Vásárló a megvásárolni kívánt termék(ek) kosárba helyezését követően, a szállítási és számlázási adatok megadásával, a szállítási mód és a fizetés módjának kiválasztásával megrendelést adhat le (Vásárlás). A Szolgáltató a vásárlásról visszaigazolást küld, és ún. e-számlát állít ki.

4.10 A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webáruház Elérhetőségek menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak szállítás vagy személyes átvétel előtt lehetséges.

4.11 A rendelés leadását követően a Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli

4.12 Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszegése esetén a regisztrációja törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden esetlegesen abból eredő kárért, ha a Vásárló jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a vásárlói profilt.

4.13 A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szerződés megsértése miatt törölt regisztráció esetén, ugyanazon Felhasználó újabb regisztrációja esetén a szerződéskötéstől elzárkózzon.

4.14 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.15 Amennyiben a vásárló elfelejtette a jelszavát, a belépés oldalon található Elfelejtett jelszó? Ikonra kattintva a regisztrációhoz megadott e-mail címre küldött levélben található linkre kattintva beléphet a vásárlói profiljába és/vagy megadhatja új jelszavát. Amennyiben a belépés sikertelen a Vásárló az Elérhetőségek menüpont alatt található kertiaruda@gmail.com email címre küldött levélben kérhet segítséget a Szolgáltatótól.

5. A MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK

5.1 A Szolgáltatás célja kertépítéssel kapcsolatos dísztermékek értékesítése és forgalmazása, a Felhasználók tájékoztatása a terméktulajdonságokat illetően.

5.2 A webáruházban megjelenített termékek kizárólag online/ személyesen rendelhetőek meg. Az árak tartalmazzák a csomagolás díját.

A termékek eladója minden esetben a Flóra Juhász Kft.

5.3 A termékek változó árukészlete miatt nem minden van raktárkészleten, (folyamatos az áruszállítás) a megrendelések leadását követően telefonos egyeztetés történik a termékek raktárba érkezésének várható időpontjáról.

5.4 A termékek mellett feltüntetett árak Forintban értendőek, melyek minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót.

5.5 Szolgáltató fenntartja megrendelhető termékek árának változtatásához való jogot, mely a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.6 Amennyiben a termékek akciózásra kerülnek, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

5.7 Amennyiben rendszerhiba vagy más hiba miatt, téves ár kerül feltüntetésre, a termék adatlapjára, Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a teljes áron történő eladást, melynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

5.8 Amennyiben a hibás ár és a termék valódi és feltüntetett ára között feltűnő értékaránytalanság áll fenn, az átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv (“PTK”) alapján az adásvétel a szerződő felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Ha a Szolgáltató és Vásárló nem tudnak megállapodni a feltételekben, vagyis nincs meg a kölcsönös és egybehangzó nyilatkozat, abban az esetben érvényes szerződés nem jött létre, melyből jogok és kötelezettségek keletkeznének. Ebben az esetben a hibás/téves áron visszaigazolt rendelés semmis szerződésnek minősül.

5.8 A Webáruház alkategóriáiban részletes termékismertetővel, termékfotóval ellátott termékek vásárolhatók meg. A termék adatlapokon szereplő képek minősége eltérhet a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek, ezért nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és termék különbözősége miatt.

6. RENDELÉS MENETE

6.1 A Vásárló a regisztrációt követően bejelentkezik a webáruházba és az oldalon található termékkategóriák közül kiválasztja a megvásárolni kívánt termék (ek)et.

6.2 A Vásárló beállítja kiválasztott termék (ek) darabszámát.

6.3 A Vásárló “kosár” ikonra kattintva ellenőrizheti a megrendelni kívánt termék (ek) darabszámát.

6.4 Amennyiben a Vásárló további termék(ek)et szeretne kosárba helyezni, folytathatja a vásárlást. Ha nem szeretne további termék(ek)et vásárolni a “Következő” ikonra kattintva folytathatja a megrendelést. A következő felületen a számlázással és szállítási címmel kapcsolatos információkat talál. Amennyiben a szállítási és számlázási adatok megegyeznek a “Következő” ikonra kattintva a szállítási lehetőségek közül van mód választani.

6.5 A Vásárlónak többféle szállítási lehetősége van, melyről itt is tájékozódhat.

6.6 A webáruházban található termékek közül a változó árukészlet miatt nem minden van raktáron, ezért a megrendelés aktiválását követően a Szolgáltató telefonon vagy e-mailben egyeztet Vásárlóval a szállítás várható időpontjáról.

6.7 A Vásárló miután kiválasztotta a szállítási lehetőséget, melyhez lehetősége van megjegyzést írni (pl a szállítás terepviszonyaival kapcsolatosan); következő lépésként a fizetési mód kiválasztására van lehetősége mely lehet:

Átutalással: A Vásárló a megrendelt termék(ek) ellenértékét (a termék vételárát, kiszállítás esetén a szállítási költséggel együtt) a visszaigazoló emailben található bankszámlára 24 órán belül köteles átutalni. Az összeg beérkezésének a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Vásárló jogosult a termék(ek) átvételére az általa meghatározott módon.

Személyes fizetés: Készpénzben a Szolgáltató telephelyein (2336 Dunavarsány, Barátság u. 1.) telefonos egyeztetést megelőzően az áru átvételének napjáról és idejéről. Személyes átvétel esetén csak forintban van lehetőség fizetni.

Utánvét: Utánvétes fizetés esetén a termék házhozszállításakor a futárszolgálat/postaszolgálat kollégájának kell a termék vételárát és a szállítási költséget megtéríteni.

6.8. Szállítási költség:

6.8.1 A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költséget a termék kosárba helyezését követően van lehetőség kiválasztani. A program a jóváhagyást követően kalkulálja ki a szállítási költséget.

Egyedi szállítási lehetőségekkel kapcsolatosan Szolgáltató telefonon egyeztet Vásárlóval.

6.8.2 Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. A számlát, garanciajegyet és az elállási jogról való tájékoztatót a csomag tartalmazza.

6.8.3 A Vásárló vagy meghatalmazottja (rokon/szomszéd/barát/ismerős) köteles a kézbesítéskor a csomag tartalmának minőségi és mennyiségi ellenőrzését elvégezni. Amennyiben a csomag külsején vagy tartalmában sérülést észlel köteles jegyzőkönyvet felvételét kérni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az áruszállítónak és átvevőnek aláírását, majd egy példánnyal együtt a csomagot vissza kell küldeni.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el.

6.8.4 A Vásárló az adatok ellenőrzését és a szállítási mód megválasztását követően van módja rendelését rögzíteni a “Megerősítem a rendelést ikonra” kattintva, melynek rögzítéséről visszaigazoló emailt kap.

6.8.5 Amennyiben a rendelés folyamatában adatbeviteli hiba történt, Vásárlónak lehetősége van az “Előző” ikonra kattintva visszalépni és módosítani az adatokat.

6.8.6 A megrendelés beérkezéséről Vásárló visszaigazoló emailt kap. Amennyiben a visszaigazoló email 48 órán belül nem érkezik meg, Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő Szolgáltatóhoz és Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára elérhetővé válik. Szolgáltató kizárja felelősségét abban az esetben, ha Vásárló a regisztráció során rossz email címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem kapta meg az üzenetet.

6.9 A vásárlónak az alábbi szállítási lehetőségek közül van módja választani:

6.9.1 Amennyiben a Vásárló a telephelyen történő átvételt választja, Szolgáltatóval történő előzetes telefonos időpont-egyeztetést követően a termék(ek) vételárának kiegyenlítését követően díjmentesen átveheti. A megrendelt termék(ek)et a Vásárló 7 munkanapon belül köteles elszállítani Szolgáltató telephelyéről.

6.9.2 Amennyiben a Vásárló a házhozszállítást választja, Szolgáltató saját szakembereivel Dunavarsány és 100 km-es körzetében vállalja, hogy a Vásárló által megadott szállítási címre kiszállítja és telepíti a termék(ek)et,( de nem üzemeli be) melynek díjszabása függ a hely terepviszonyaitól, a távolságtól és a szállításban/telepítésben közreműködő kollégák számától. A kiszállítás pontos helye és ideje a Vásárlóval egyeztetett időpontban történik.

Vásárlónak kötelessége a terepviszonyok sajátosságaiból eredő információkat megosztani (pl hegyoldalba, vagy lépcsőn kellene felvinni a termék(ek)et) Szolgáltatóval, mivel az árkalkuláció a helyzet ismeretében egyedi díjszabást igényel. Szolgáltató fenntartja a jogot a házhozszállítás megtagadására, amennyiben Vásárló visszatartja az információkat.

Fenti árak a integrált díjszabásának következtében kisebb mértékben eltérhetnek, melynek pontos összegéről tájékoztatjuk vásárlóinkat a megrendelés visszaigazolásakor vagy telefonon.

Az utánvételi díjat a szállítócég munkatársának kell kiegyenlíteni a termék(ek) átvételekor.

Amennyiben a kézbesítő nem találja a megadott címen, megpróbálja a megadott telefonszámon elérni.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy címről a sikertelenül kézbesített és visszaküldött csomagok szállítási díját ráterheli a vásárlóra, ami eljárást vonhat maga után. Kérjük ezt nagyon figyelembe venni!

Kérem, az alábbi információkat figyelmesen olvassa el:

A csomagok MINDEN esetben árubiztosítással van ellátva, ezért átvétel előtt MINDEN esetben ellenőrizni kell a csomag tartalmát!

Vásárló köteles olyan címet és elérhetőséget megadni, ahol az átvételt személyesen vagy meghatalmazottja átveszi és ellenőrzi a csomag sérülésmentességét. Abból eredő károkért Szolgáltató nem felel, hogy a csomagot szomszéd/barát/ismerős átveszi, és nem ellenőrzi a csomagot, ezért Vásárló kötelessége, hogy tájékoztassa az ÁTVEVŐ személyt, a csomag tartalmának mennyiségi és minőségi ellenőrzésére és indokolt esetben a kárfelvételi jegyzőkönyv felvételére.

Amennyiben MÁR a csomag dobozán látható sérülés található az áru átvételekor, azonnal jegyzőkönyvet kell felvenni a szállítócég kollégájánál, melyhez fontos a doboz és a benne található összes tétel.

A termék(ek) (csomag) átvétele előtt MINDEN esetben ellenőrizni kell a leszállított áru mennyiségét és minőségét, ugyanis bármilyen kifogást állapítanak meg akkor is KÁRFELVÉTELI JEGYZŐKÖNYVET kell felvenni a szállító szolgálat munkatársával.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sérülés mértékét vagy tartalomhiányát (pl darabhiány), mely jegyzőkönyvet az áruszállító és áruátvevő is aláírnak. A jegyzőkönyv felvételét és aláírását követően egy példánnyal együtt vissza kell küldeni a sérült csomagot.

Amennyiben a Vásárló aláírja az átvételi elismervényt, a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik. , Ezt követően a szállító szolgálat munkatársának távozása után Vásárló semmiféle minőségi és mennyiségi kifogással nem élhet, ezért Szolgáltató utólagos reklamációt nem fogad el. Amennyiben a csomag átvételekor az átvett termék sérült és készült kárfelvételi jegyzőkönyv, Szolgáltató a termék cseréjét, vagy ellenértékének visszatérítését díjmentesen vállalja.

6.9.4 A Kerti Webáruház termékeit az XY futárszolgálat futárai kézbesítik munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban. Szállítási határidő a raktárkészleten lévő termékek esetén 1-3 munkanap. Abban az esetben, ha a megrendelt termék nincs raktáron, Vásárlóval történő telefonos egyeztetést követően kerül sor a teljesítésre.

Átutalás esetén a termék(ek) vételára és a szállítási összeg beérkezését követően kezdődik a csomag összeállítása. Utánvétes fizetés esetén, a megrendelt termék vételárát és a szállítási költséget a futárszolgálat munkatársának kell megfizetni. Az át nem vett, visszaküldött csomagok visszaszállításának díja a Vásárlóra terhelődik. Ismételt újraküldés esetén csak a termék és szállítási költség előre kiegyenlítésével van lehetőség.

A szállítási költségek a termék csomagolásával együttesen mért összsúlyától függ, melynek értékhatárait az alábbi táblázat tartalmazza:

A súlytáblázatunk, ami alapján számol a rendszerünk 40kg alatt a következő lenti táblázaton látható. Sajnos a gép különleges túlméretés csomagokat nem ismeri fel. pl. ha 40kg alatti termék és mégis eltér a mérete a szokásostól ebben az esetben munkatársunk telefonon vagy emailben értesíti a többletköltségről.

Súly

Szállítási költség

0,5kg- 2kg

1760 Ft

2kg-3kg

2200 Ft

3kg-5kg

2500 Ft

5kg-10kg

2700 Ft

10kg-15kg

3000 Ft

15kg-20kg

3200 Ft

20kg-25kg

3500 Ft

25kg-30kg

3700 Ft

30kg-39kg

4250 Ft

Fenti árak bruttó árak, melyek tartalmazzák az ÁFÁ-t.

A csomagok mennyiségi és minőségi ellenőrzését a futárszolgálat munkatársai előtt kell elvégezni. Amennyiben a csomagoláson sérülés található, panaszfelvételi jegyzőkönyvet kell készíteni és a csomagot nem szabad átvenni. Ebben az esetben a futárszolgálat munkatársa visszaszállítja a termék(ek)et, melynek költsége a Vásárlót nem terheli.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el.

A szállítási díjak nem tartalmazzák az összerakás költségét!

40 kg feletti termékek esetén Szolgáltató telefonon egyeztet Vásárlóval az esetleges szállítási díjkedvezményről.

6.9.5 Szolgáltató lehetőséget nyújt logisztikai céggel történő raklapos szállításra.

A szállítás költségeit az alábbi táblázat tartalmazza:

Minimum 1 raklap

300 kg terhelhetőségig

14.900 Ft/ EUR raklap

500 kg terhelhetőségig

18.900 Ft/ EUR raklap

+ 1600 Ft raklapköltség

Vásárlónak lehetősége van egy raklapra több terméket is ráhelyezni, vagyis egy raklapra 300kg/500 kg terhelhetőségig több termék is ráhelyezhető azonos szállítási költségen. Sajnos a gép különleges túlméretés csomagokat nem ismeri fel. pl. ha 300kg alatti termék és mégis eltér a mérete a szokásostól ebben az esetben munkatársunk telefonon vagy emailben értesíti a többletköltségről.

7. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

7.1 A megrendelések feldolgozása munkaidőben hétköznap 8 és 17 óra között, szombati napon 8-13 óra között történik. A munkaidőn túl beérkezett rendelések leadása a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra, melynek beérkezését Szolgáltató minden esetben elektronikus úton emailben visszaigazolja. Amennyiben a termékből nincs raktáron, a teljesítés várható időpontjáról Szolgáltató telefonon egyeztet a Vásárlóval.

7.2 Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 1-3 munkanapon belül történik. Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló nem egyeztek meg a teljesítés időpontjában, felszólítás hiányában Szolgáltató köteles a megrendelt termék(ek) megérkezésétől számított harminc napon belül a szerződésben foglaltak teljesítésére.

7.3 Amennyiben a Szolgáltató szerződésben foglalt kötelezettségét nem tudja teljesíteni (nem érkezik meg a termék), köteles Vásárlót erről a tényről haladéktalanul tájékoztatni és részére 30 napon belül visszautalni a befizetett összeget.

7.4 Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások bejelentés nélküli változtatásai miatt.

7.5 Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt termékek visszautasítására részben vagy teljes egészében különösen akkor ha a Vásárló a megrendelt termék vételárát (szállítási költséggel együtt) átutalási formában kívánja kiegyenlíteni, azonban ezt 24 órán belül nem teljesíti. A részben való visszautasítás a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerül sor.

8. ELÁLLÁS JOGA

Letölthető itt

9. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Letölthető itt

10 A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

Letölthető itt

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1 Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

11.2 Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

11.3 Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

12. PANASZKEZELÉS RENDJE

Letölthető itt

13. SZERZŐI JOGOK

13.1. Miután a kertiwebaruhaz.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a kertiwebaruhaz.hu webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

13.2. A kertiwebaruhaz.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

13.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

13.4. Tilos a kertiwebaruhaz.hu u weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a kertiwebaruhaz.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

13.5. A kertiwebaruhaz.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

13.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 15.000 Ft, illetve szavanként bruttó 1500 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

14. ADATVÉDELEM

A webáruház adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

IDE KELL MAJD LINK!

Rendelését leadhatja telefonon a 06 70/299-2066 számon, vagy látogasson el a telephelyünkre, 2336 Dunavarsány, Barátság utca 1. Amennyiben online szeretné megrendelni a termékeinket, a lenti linkre kattintva átirányítjuk a webáruházunkba.

Webáruházunk: Kertidiszek.hu